Accommodation


Accommodation

List of lodges around Tata Memorial Hospital, Parel, Mumbai

Select Accommodation


Select Location
Shetty Lodge
Address :
  • Near Kohinoor Electronic, Dader East, Mumbai, Maharashtra- 400014, India
Phone :
022- 24160074, 24119823
Shardha Lodge
Address :
  • 188/H, Sharda (Ismail) Mention, Near Kohinoor Electronic, Dader East, Mumbai, Maharashtra- 400014, India
Phone :
022- 24162174, 24159319, 24159320
Shanti Bhuban Guest House
Address :
  • Near National Chemist, Parel, Mumbai, Maharashtra- 400012, India
Phone :
022- 24135532, 24130526
Shalimar Guest House
Address :
  • 155, Rangari Chawl, Dada Saheb Falke Road, Dader East, Mumbai, Maharashtra- 400014, India
Phone :
022- 24182230, 32483618
Seth Damji Laxmichand Jain Dharmshala
Address :
  • 32 A, Bhulabhai Desai Road, Damul Niwas, Mahalaxmi, Mumbai, 400026, India
Phone :
022-23529618 ,56370790
Sarvodaya Hospital
Address :
  • Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar West, Mumbai, Maharashtra- 400086, India
Phone :
022- 25112209
Rubiya Lodge
Address :
  • Krishna Chhaya, Ajmai Merwanji Street, Near KEM Hospital, Parel, Mumbai, Maharashtra- 400012, India
Phone :
022- 24114840
Pathik Lodge
Address :
  • Opp. Wadia Children Hospital, Parel, Mumbai, Maharashtra- 400012, India
Phone :
022- 24126190
Parel Lodge
Address :
  • Opp. Wadia Children Hospital, Parel, Mumbai, Maharashtra- 400012, India
Phone :
8080004423
Nana Palkar Smruti Samiti
Address :
  • 158, Rugna Seva Sadan Marg, Near Narepark, Parel, Mumbai, Maharashtra- 400012, India
Phone :
022-24172167, 24164690
Page: 1 4 5 6 7